JESSICA PFLEGE 24 nie jest agencją pośrednictwa pracy lecz agencją opiekuńczą.

Zawieramy umowy bezpośrednio z naszymi podopiecznymi i sprawujemy bezpośrednią

opiekę przez polskie opiekunki i opiekunów,którzy są pracownikami naszej firmy.

Korzyści wynikające z takiego stanu rzeczy:

  • Niższe ceny za świadczone usługi dla naszych podopiecznych
  • Możliwość częstszych i bezpośrednich kontaktów koordynatora z podopiecznymi
    i opiekunkami/opiekunami w miejscu sprawowania opieki
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów takich jak:pomoc udzielana opiekunkom w kontaktach z lekarzem domowym / pomocy w doborze sprzętów medycznych
  • Profesjonalizm w zakresie udzielanej pomocy w opiece
  • Lepsze efekty współpracy owocujące obopólnym zadowoleniem